desk.logo.bg

desk.3.4Успешно приключи обменът  на възрастни доброволци в рамките на проект „Developing Expertise and Skills” (DESK), 2012-1-GB2-GRU14-085832, реализиран от Сдружение „Знам и Мога”, България съвместно с Dacorum CVS, Великобритания.

На 28.03.2014 четирима възрастни доброволци заминаха за Хемел Хемпстед, Великобритания където участваха активно в работата на Dacorum CVS. Те бяха посрещнати от представители на приемащата организация още на летището и след това заведени до мястото за настаняване. Работните задължения на възрастните доброволци включваха работа в офис, административна работа, работа с хора, работа в магазин за благотворителност,  работа в оранжерия, организация на събития и др. Доброволческата им служба приключи на 18.04.2014 и след това те успешно се завърнаха в България.

Прочети още...

project.smat

Проучване относно използването на социалните медии в свободното време  и за учене или преподаване по проект SMAT (GRU-12–P–LP –30 –CJ–DE)

Според национално проучване в България през 2011 около 45 % от българските семейства имат достъп до Интернет. Най-активните интернет потребители са младите хора (между 16 и 24 години), които представляват 80 % от всички българи използващи интернет. Що се отнася до хората на възраст между 65 и 74 години само 6.2 % от тях могат да работят с компютър.

Прочети още...

desk.logo.2

На 25.02.2014 година бяха избрани четирима души, които да заминат като възрастни доброволци във Великобритания по проект “Developing Expertise and Skills” (DESK) , 2012-1-GB2-GRU14-085832, реализиран от Сдружение „Знам и Мога” съвместно с Dacorum CVS

Прочети още...

project.smatНа 12.02.2014 проект SMAT- „Социални медии и обучение за възрастни”, (GRU-12–P–LP –30 –CJ–DE), по който Сдружение „Знам и Мога” е партньор,  беше избран за добра практика в областта на проектите, научните изследвания и методологиите. Присъждането на наградата беше обявено на церемония организирана от Design for All Foundation и провела се в Париж.

Прочети още...

На 20.02.2014 година стартира селекцията на кандидати, които да заминат като възрастни доброволци във Великобритания по проект “Developing Expertise and Skills” (DESK) , 2012-1-GB2-GRU14-085832, реализиран от Сдружение „Знам и Мога” съвместно с Dacorum CVS.

При подбора на заминаващите доброволци ще се обърне внимание на желанието на приемащата организация Dacorum CVS да се изберат кандидати, които имат опит в работните места предлагани от тях – работа в офис, административна работа, работа с хора, опит в продажби (магазин), организация на събития и дейности, свързани с тях, маркетинг и/или опит като местни доброволци. Няма поставени изисквания за квалификация, образование или трудов стаж, както и високо ниво на владеене на английски език. Няма горна възрастова граница, нито изисквания за принадлежност към определена класа, раса, вярвания, пол или други дискриминационни критерии.

Прочети още...

Във връзка с реализиране на проект „Developing Expertise and Skills - DESK” по програма „ГРЮНДВИГ”- Проекти за възрастни доброволци, Сдружение „Знам и Мога” набира трима доброволци над 50годишна възраст, които трябва да имат поне начални познания по английски език и възможност да заминат през месец  март 2014 година за три седмици във Велкикобритания.

За повече информация, моля обадете се на посочените телефони:

Прочети още...

Начална среща относно тестването на LMS платформа по проект Ръководство по професионално образование за учащи от селски райони

На  28.11.2013 в град Смолян се проведе началната среща, относно тестването на LMS платформа от специалисти по ПОО по европейски проект GIVE.

Прочети още...

desk.logo

На 28.02.2013година бяха избрани трима души, които да заминат като възрастни доброволци във Великобритания по проект “Developing Expertise and Skills” (DESK) , 2012-1-GB2-GRU14-085832, реализиран от Сдружение „Знам и Мога” съвместно с Dacorum CVS

При подбора на заминаващите доброволци се обърна внимание на желанието на приемащата организация Dacorum CVS да се изберат кандидати, които имат опит в работните места предлагани от тях – работа в офис, административна работа, работа с хора, опит в продажби (магазин), организация на събития и дейности, свързани с тях, маркетинг и/или опит като местни доброволци. Не бяха поставени изисквания за квалификация, образование или трудов стаж, както и високо ниво на владеене на английски език. Нямаше горна възрастова граница, нито изисквания за принадлежност към определена класа, раса, вярвания, пол или други дискриминационни критерии.

Прочети още...