ACTION FOR WIDE AWARENESS RISING IN EUROPE

EUROPE AID PROGRAMME

Европейска помощ, Многостранни проекти

Действия за повишаване и обогатяване на общественото съзнание в Европа
Проектът “Действия за повишаване и обогатяване на общественото съзнание в Европа” цели да създаде Европейска мрежа от различни участници за повишаване на общественото съзнание, която трябва да представя и популяризира инициативи за повишаване на общественото съзнание чрез методите на формалното и неформално образование.

Прочети още...