Проект: T-BOX
Номер: 2017-1-BG01-KA201-036292
Продължителност: 01.10.2017 – 30.09.2019

Едно от най-големите предизвикателства пред образователната система в Европа е ранното отпадане от училище сред ученици от V-VII клас. След завършване на началния етап на образование, нивото на демотивация сред учениците постоянно нараства. Дългосрочните негативни последици от тази тенденция са рискът от преждевременно отпадане от училище, изолация и слаби академични постижения.

Прочети още...

Днес е официалният край на проект ForProve Theatre (2015-2-BG01-КА205-014544)!


Партньори по проекта са организациите: M&M Profuture Training, S.L. – Испания, Coges Società Cooperativa Sociale -  Италия,   Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci /CWEP/ - Полша, Klub mladih Split – Хърватска, Socialiniu inovaciju fondas – Литва.

 

Прочети още...

Приключва проект ForProve Theatre. През целия жизнен цикъл на проекта екипът от партньори произведе няколко тренировъчни и обучителни продукта и реализира различни проектни дейности, за да гарантира качеството на продуктите. Това са много полезни и ценни резултати, насочени към обучението на възрастни за личностно и социално развитие и в работата като съветник, преподавател, учител или трейнър. Преподавателите, учителите, съветниците и трейнъритерите могат да използват продуктите от проекта в ежедневната си работа с групите, с които работят.
За да се разпространят продуктите на проекта, всички партньори организираха събития за разпространение в своите страни. Предоставяме Ви обобщените данни от тези събития в страните партньори.

Бюлетин 4 по проект ForProve Theatre

 

Име на проекта: Math & Motivation (Математика и Мотивация)
Номер: 2017-1-BG01-KA201-036220
Продължителност: 01.09.2017 – 31.08.2019

Притежанието на основни умения с различна степен на сложност става все по-важна предпоставка за пълноценно участие във всички аспекти на съвременния живот. Дефицитите на основни умения (свързани с грамотност, математика и наука) водят до отпадане от училище на младите хора и в следствие на това неуспешната им реализация на пазара на труда, бедност и социалното изключване.

Прочети още...

Проект VALITS е насочен към разработването на инструмент за валидиране на неформални и информални умения на сезонни работници от сферата на туризма.

Прочети още...

Събитие за разпространение на резултатите по проект ForProve Theatre се проведе на 8 септември в хотел "Сентрал Парк" в София. На събитието пристигнаха повече от 30 души.

Първо на участниците бяха показани продуктите на проекта - Ръководството, Визуалното ръководство, Методологията, както и информация за проекта.

След това им бяха дадени примери за това как да прилагат метода в работата и живота си и им бяха показани някои игри, които те да могат да използват в своята работа.

68 души участваха и дадоха много положителна обратна връзка - казаха, че ще използват метода ForProve Theatre в работата си с деца и млади хора.

Прочети още...

Имаме удоволствието да ви представим петия бюлетин по проект „JudEx+: Към справедлив за децата процес в случаите на сексуално насилие“, с номер - JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7036, както и други новини в областта на създаване на съдебна система щадяща децата, жертви на насилие.

Бюлетин №5 можете да свалите от тук. Приятно четене!

Бюлетин №2 по проект VALITS можете да свалите от тук!

Приятно четене!

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 28  гости и няма потребители и в сайта