erasmus.bgЧлен на екипа на Сдружение „Знам и Мога” взе участие в обучителен семинар в Анталия/ Адрасан, Турция от 5-ти до 9-ти май 2014. Темата на обучението беше: 

Прочети още...

hands.for.futureyouth.in.action.bg

Втори международен семинар по проект „Бъдещето е в ръцете на младите хора” (2013-3362/ 001-001 YT7 CAAP7)

От 9-ти до 12-ти април 2014, в Миндело, Кабо Верде, се проведе вторият международен семинар по проект „Бъдещето е в ръцете на младите хора” (2013-3362/ 001-001 YT7 CAAP7). Той се финансира по програма „Младежта в действие” на Европейската Комисия, дейност 3.2., Сътрудничество с „други страни-партньори по света”.

Прочети още...

youth-in-action.cac.bg

Успешно приключи 3-месечната служба на доброволците в рамките на проект "Доброволческата служба- нови хоризонти" (BG13/A2/458/R3) реализиран от Сдружение "Знам и Мога" в партньорство с Consejo de la Juventud de la Rioja, Испания и Dacorum Council for Voluntary Service, Великобритания  и финансиран по Дейност 2- Европейска Доброволческа Служба на програма „Младежта в действие”.


По време на своята служба двамата доброволци участваха в следните дейности:

Прочети още...

youth.in.action.bg

В седмицата 25.03 - 28.03.2014год. на територията на 2 СОУ "Акад.Емилиян Станев" се проведе Първи национален семинар по проект "Бъдещето е в ръцете на младите хора". В семинара се включиха и ученици от Іва АЕГ и ІІАЕГ -Томас Джеферсън.
Проектът се осъществява в партньорство с организации от Бразилия, Португалия, Кабо Верде и Сао Томе и Принсипи.

Прочети още...

project.smat

Проучване относно използването на социалните медии в свободното време  и за учене или преподаване по проект SMAT (GRU-12–P–LP –30 –CJ–DE)

Според национално проучване в България през 2011 около 45 % от българските семейства имат достъп до Интернет. Най-активните интернет потребители са младите хора (между 16 и 24 години), които представляват 80 % от всички българи използващи интернет. Що се отнася до хората на възраст между 65 и 74 години само 6.2 % от тях могат да работят с компютър.

Прочети още...

profession.future.bg„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Сдружение „Знам и Мога” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика”

Успешно продължава проектът “Професия бъдеще”( BG051PO001-7.0.07-0067-C0001), осъществяван от Сдружение „Знам и мога“, съвместно с английската организация Дакорум, РИО-София и РИО-Смолян , с финансовата подкрепа на ОП РЧР и ЕСФ. През месец януари‘2014год.  бе проведено обучение в България на специалисти в областта на кариерното консултиране, професионалното ориентиране и неформалното образование.

Прочети още...

desk.logo.2

На 25.02.2014 година бяха избрани четирима души, които да заминат като възрастни доброволци във Великобритания по проект “Developing Expertise and Skills” (DESK) , 2012-1-GB2-GRU14-085832, реализиран от Сдружение „Знам и Мога” съвместно с Dacorum CVS

Прочети още...

project.smatНа 12.02.2014 проект SMAT- „Социални медии и обучение за възрастни”, (GRU-12–P–LP –30 –CJ–DE), по който Сдружение „Знам и Мога” е партньор,  беше избран за добра практика в областта на проектите, научните изследвания и методологиите. Присъждането на наградата беше обявено на церемония организирана от Design for All Foundation и провела се в Париж.

Прочети още...

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 58  гости и няма потребители и в сайта