Сдружение „Знам и Мога“ има удоволствието да съобщи, че е партньор по проект „JudEx+: Към справедлив за децата процес в случаите на сексуално насилие“, с номер - JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7036. Координатор на проекта е “Hope for Children” UNCRC Policy Center от Кипър. Проектът се финансира по програма „Права, равенство и гражданство“. Основните цели на проекта са следните:

  • Да се популяризира и съблюдава спазването на член 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето и Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, с оглед на това децата да бъдат чути и включени в процеса на вземане на решения, както вкъщи, така и в обществото, в училище или при конкретни правни и административни въпроси при дела за сексуално насилие над деца.
  • Да се облекчи положението на децата (с оглед на преживяното) при досега им с правната система в случаи на сексуално насилие над тях.
  • Да се подобрят уменията на специалистите, ангажирани с това да представляват децата в правните процедури, чрез обучения, относно вземането предвид правата на децата, нуждите, им свързани с тяхното развитие, и социалната среда в страните, където Конвенцията от Лансароте е ратифицирана наскоро.
Прочети още...

for.prove.logo.bgПърва партньорска среща по проект
„ForProve theatre” 2015-2-BG01-КА205-014544

Екипът на Сдружение Знам и Мога има удоволствието да съобщи, че на 26 – 27 октомври 2015 в град София се проведе Първа партньорска среща по проект „ForProve theatre“. Сдружението е лидер на проекта, чиято идея обедини организации от шест европейски държави – България, Полша, Испания, Италия, Хърватска и Литва.

Целта на партньорството е създаването на иновативен метод, наречен ForProve театър, който да способства за намаляването на младежката безработица в ЕС, чието ниво постоянно се покачва. Първоначално ще се прилага във всяка една от шестте партньорски държави, с амбицията в последствие да се разпространява из други страни в Европа. Новият метод ще се базира на вече съществуващите Форум театър и Импровизационен театър и ще представлява комбинация от положителните аспекти на всеки един от тях, елиминирайки отрицателните. Прочети още...

for.prove.logo.bgСдружение „Знам и Мога” стартира работа по проект : ” ForProve theatre” 2015-2-BG01-КА205-014544
Партньори по проекта са организациите: M&M Profuture Training, S.L. – Испания, Coges Società Cooperativa Sociale -  Италия, Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci /CWEP/ - Полша, Klub mladih Split – Хърватска, Socialiniu inovaciju fondas – Литва.

Според Европейската комисия през второто тримесечие на 2014г. над 5 милиона млади хора (под 25 години) са били безработни в ЕС. Това представлява 21.7% безработица (23.2% в Еврозоната), което е над два пъти по-високо от същата при възрастните (9.0%). Младежката безработица е сред приоритетите на държавите от ЕС. Една от причините за безработицата е липсата на предприемачески дух и умения у младите хора. Разработеният иновативен метод по настоящия проект ще създаде и развие у младите хора трансверсални умения, които са ключови в преодоляването на безработицата и липсата на работни умения.

Прочети още...

Световна конференция по техническо и професионално образование и обучение 2015 в Кучинг, Малайзия/Борнео/ WORLD TVET 2015

“Осъществяване на връзка между образованието и бизнеса”

Световната конференция по техническо и професионално образование и обучение 2015 (TVET) се състоя в Кучинг, Малайзия, на красивия остров Борнео, с над 700 присъстващи делегати от 28 различни държави. Всички участници са активно ангажирани с дейности в сферата на професионалното образование и обучение, развитието на човешките ресурси и управлението, което доказва, че техническо и професионално образование и обучение са от особен интерес за много страни и участници.  

Прочети още...

citizenship.logoПредседателят и финансовият мениджър на „Знам и Мога“ представиха Сдружението по време на третата партньорска среща по проект, Germany under the project „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT. Събитието бе организирано от немската партньорска организация -  M2C Institut für angewandte Medienforschung GmbH.

Прочети още...

erasmus.know.and.can.bgСдружение „Знам и Мога“ започна участието си в проект „Работа с деца и тийнейджъри в Янаккала“ (2015-2-FI01-KA105-009129), който се финансира в рамките на Ключова дейност 1, сектор „Младеж“, дейност „Европейска доброволческа служба“ на програма „Еразъм“. В проекта участват още 2 организации: Janakkalan kunta sivistystoimi от Финландия и   от Германия.

Прочети още...

euro4science.logoПървият информационен бюлетин по проект  “Euro4Science : Изследване на подходите на криминологията и криминалистика, с цел да се засили интереса на младите хора към науката и да се стимулира интердисциплинарният подход в Европейските училища”(2014-1-PT01-KA200-001012 / 947100241)  е вече факт. Каним Ви  да се запознаете с него или да се свържете с нас за повече информация.

Прочети още...

golic.logoС втория Бюлетин по проект GOLIC GUIDE искаме да ви съобщим две добри новини: Първата е, че националните проучвания по проекта приключиха успешно. А втората, че в началото на месец Май 2015 в слънчева Майорка, Испания беше проведена втората партньорска среща, на която бяха планирани бъдещите стъпки, които да направят мобилното чуждоезиково приложение реалност.

Прочети още...