Продължава активната работа по проект „ROBIN- подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология”  с номер 2015-1-RO01-KA204-015001. Дейностите, които в момента текат бяха съгласувани на партньорска среща по проекта в Букурещ. Събитието се проведе през януари и бе организирано от румънската организация(координатор) „Terre des hommes“. Участие в срещата взеха представители на петте партньори. От българска страна, участие взеха ръководителите на Сдружение „Знам и Мога“. Срещата продължи един ден и на нея бяха обсъдени, както вече предприетите стъпки, като изготвяне на План за проучване на  методологиите, които се използват в програмите предоставящи шанс на децата имигранти(включително бежанци), деца, чиито семейства скоро са се завърнали от чужбина и деца от малцинствата, така и предстоящите дейности като осъществяването на това проучване, изготвяне на анализ на рисковете и др.

Прочети още...

citizenship.logoНа 13-ти февруари 2016 се проведе последната партньорска среща по проект „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT. Събитието се проведе в гр.Краков(Полша) и бе организирано от организацията „Multikultura”. На събитието присъстваха четирима експерти от Сдружение „Знам и Мога“. По време на срещата бяха обсъдени резултатите от проекта, плановете за разпространение на тези резултати и бъдещите дейности за сътрудничество между организациите. Демонстриран бе и сайта на проекта: http://idea-c.weebly.com/

Прочети още...

Вече е готов и флаерът по проект „ROBIN- подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология”  с номер 2015-1-RO01-KA204-015001

Прочети още...

citizenship.logoНа 15 декември 2015г. експерти от „Знам и Мога“ проведоха семинар по проект „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT. Събитието се проведе в 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“ с участието на 22 ученици на 16/17 годишна възраст. Акцент в събитието беше темата за европейското гражданство и начините за участие на младежи в различни дейности, финансирани от Европейски програми.

Прочети още...

Управителният съвет на Сдружение „Знам и Мога” – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 18.12.2015 г. в 09:00 ч. в офиса на сдружението на адрес: София, бул. Евлоги Георгиев 52, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2015 г.

2. Програма за дейността и бюджет за 2016 г.;

Прочети още...

Екипът на Сдружение „Знам и Мога“ стартира работата си като партньор по проект „ROBIN- подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология”  с номер 2015-1-RO01-KA204-015001. Координатор на проекта румънската организация Fundatia Terre des hommes Elvetia. В рамките на 24 месеца пет партньорски организации от различни Европейски държави (Румъния, България, Австрия, Италия и Испания) ще си сътрудничат в постигането на основната цел-  разработване на иновативна обучителна методология, която да послужи на обучителите, които работят с  деца от непривилегировани групи(мигранти, етнически малцинства и др.), включени в програми за реинтеграция в образователната система и обществото.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

golic.logo

Бюлетин III
Трета партньорска среща

Щастливи сме да Ви съобщим, че третата международна партньорска среща се проведе в Берлин на 8 - 9 октомври т.г. На срещата присъстваха 16 представители на всички партньорски организации.
Какво направихме?

Една от главните цели на срещата беше да се направи ясно разделение на задачите за предстоящите дейности. Тези дейности са свързани със създаване на съдържание за езиковите курсове, предназначени за туристически гидове. Партньорите одобриха детайлите за структурата на модулите и видовете упражнения. Поради различните теми на модулите, може да има малки различия между тях, но във всеки ще има поне 5 общи елемента: аудио запис, задачи за слушане, лексикални упражнения, граматически упражнения и упражнения за произношение. Повече подробности могат да бъдат открити в секцията “GOLIC модули”.

Прочети още...

ACE logoПроект „Развитие на компетенциите на обучителите на възрастни с цел насърчаване на предприемачеството като начин на живот“ - 2015-LT01-KA2014-013404

Проектът се финансира по програма Еразъм+,  Ключова Дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”,  дейност „Стратегически партньорства ”, област „Обучение за възрастни“. Предвидената продължителност на проекта е 2 години – Септември 2015 – Септември 2017.

Проектът е базиран на смесеното обучение, комбиниращо метода на „обърнатата класна стая“, ИКТ инструменти и Отворени образователни  ресурси.

Прочети още...