Екипът на Сдружение „Знам и Мога“ стартира работата си като партньор по проект „ROBIN- подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология”  с номер 2015-1-RO01-KA204-015001. Координатор на проекта румънската организация Fundatia Terre des hommes Elvetia. В рамките на 24 месеца пет партньорски организации от различни Европейски държави (Румъния, България, Австрия, Италия и Испания) ще си сътрудничат в постигането на основната цел-  разработване на иновативна обучителна методология, която да послужи на обучителите, които работят с  деца от непривилегировани групи(мигранти, етнически малцинства и др.), включени в програми за реинтеграция в образователната система и обществото.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

golic.logo

Бюлетин III
Трета партньорска среща

Щастливи сме да Ви съобщим, че третата международна партньорска среща се проведе в Берлин на 8 - 9 октомври т.г. На срещата присъстваха 16 представители на всички партньорски организации.
Какво направихме?

Една от главните цели на срещата беше да се направи ясно разделение на задачите за предстоящите дейности. Тези дейности са свързани със създаване на съдържание за езиковите курсове, предназначени за туристически гидове. Партньорите одобриха детайлите за структурата на модулите и видовете упражнения. Поради различните теми на модулите, може да има малки различия между тях, но във всеки ще има поне 5 общи елемента: аудио запис, задачи за слушане, лексикални упражнения, граматически упражнения и упражнения за произношение. Повече подробности могат да бъдат открити в секцията “GOLIC модули”.

Прочети още...

ACE logoПроект „Развитие на компетенциите на обучителите на възрастни с цел насърчаване на предприемачеството като начин на живот“ - 2015-LT01-KA2014-013404

Проектът се финансира по програма Еразъм+,  Ключова Дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”,  дейност „Стратегически партньорства ”, област „Обучение за възрастни“. Предвидената продължителност на проекта е 2 години – Септември 2015 – Септември 2017.

Проектът е базиран на смесеното обучение, комбиниращо метода на „обърнатата класна стая“, ИКТ инструменти и Отворени образователни  ресурси.

Прочети още...

Сдружение „Знам и Мога“ има удоволствието да съобщи, че е партньор по проект „JudEx+: Към справедлив за децата процес в случаите на сексуално насилие“, с номер - JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7036. Координатор на проекта е “Hope for Children” UNCRC Policy Center от Кипър. Проектът се финансира по програма „Права, равенство и гражданство“. Основните цели на проекта са следните:

  • Да се популяризира и съблюдава спазването на член 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето и Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие, с оглед на това децата да бъдат чути и включени в процеса на вземане на решения, както вкъщи, така и в обществото, в училище или при конкретни правни и административни въпроси при дела за сексуално насилие над деца.
  • Да се облекчи положението на децата (с оглед на преживяното) при досега им с правната система в случаи на сексуално насилие над тях.
  • Да се подобрят уменията на специалистите, ангажирани с това да представляват децата в правните процедури, чрез обучения, относно вземането предвид правата на децата, нуждите, им свързани с тяхното развитие, и социалната среда в страните, където Конвенцията от Лансароте е ратифицирана наскоро.
Прочети още...

for.prove.logo.bgПърва партньорска среща по проект
„ForProve theatre” 2015-2-BG01-КА205-014544

Екипът на Сдружение Знам и Мога има удоволствието да съобщи, че на 26 – 27 октомври 2015 в град София се проведе Първа партньорска среща по проект „ForProve theatre“. Сдружението е лидер на проекта, чиято идея обедини организации от шест европейски държави – България, Полша, Испания, Италия, Хърватска и Литва.

Целта на партньорството е създаването на иновативен метод, наречен ForProve театър, който да способства за намаляването на младежката безработица в ЕС, чието ниво постоянно се покачва. Първоначално ще се прилага във всяка една от шестте партньорски държави, с амбицията в последствие да се разпространява из други страни в Европа. Новият метод ще се базира на вече съществуващите Форум театър и Импровизационен театър и ще представлява комбинация от положителните аспекти на всеки един от тях, елиминирайки отрицателните. Прочети още...

for.prove.logo.bgСдружение „Знам и Мога” стартира работа по проект : ” ForProve theatre” 2015-2-BG01-КА205-014544
Партньори по проекта са организациите: M&M Profuture Training, S.L. – Испания, Coges Società Cooperativa Sociale -  Италия, Centrum Wspierania Edukacji i Przedsiebiorczosci /CWEP/ - Полша, Klub mladih Split – Хърватска, Socialiniu inovaciju fondas – Литва.

Според Европейската комисия през второто тримесечие на 2014г. над 5 милиона млади хора (под 25 години) са били безработни в ЕС. Това представлява 21.7% безработица (23.2% в Еврозоната), което е над два пъти по-високо от същата при възрастните (9.0%). Младежката безработица е сред приоритетите на държавите от ЕС. Една от причините за безработицата е липсата на предприемачески дух и умения у младите хора. Разработеният иновативен метод по настоящия проект ще създаде и развие у младите хора трансверсални умения, които са ключови в преодоляването на безработицата и липсата на работни умения.

Прочети още...

Световна конференция по техническо и професионално образование и обучение 2015 в Кучинг, Малайзия/Борнео/ WORLD TVET 2015

“Осъществяване на връзка между образованието и бизнеса”

Световната конференция по техническо и професионално образование и обучение 2015 (TVET) се състоя в Кучинг, Малайзия, на красивия остров Борнео, с над 700 присъстващи делегати от 28 различни държави. Всички участници са активно ангажирани с дейности в сферата на професионалното образование и обучение, развитието на човешките ресурси и управлението, което доказва, че техническо и професионално образование и обучение са от особен интерес за много страни и участници.  

Прочети още...

citizenship.logoПредседателят и финансовият мениджър на „Знам и Мога“ представиха Сдружението по време на третата партньорска среща по проект, Germany under the project „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT. Събитието бе организирано от немската партньорска организация -  M2C Institut für angewandte Medienforschung GmbH.

Прочети още...

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 52  гости и няма потребители и в сайта