Euro4ScienceВъв връзка с проект  “Euro4Science : Изследване на подходите на криминологията и криминалистика, с цел да се засили интереса на младите хора към науката и да се стимулира междупредметния подход в Европейските училища”(2014-1-PT01-KA200-001012 / 947100241)  на 24 и 25 април 2015г.ще бъде проведен уъркшоп с учители от столичното 2 СОУ „Акад.Емилиян Станев“.

Прочети още...

erasmus.bgОт 7-ми до 15-ти  март 2015 трима представители на Сдружение „Знам и Мога” взеха участие в обучителен курс „SPLUS ІІ , който се проведе в Марвао, Португалия. Обучението се проведе по Ключова дейност 1 на програма „Еразъм +” и в него се включиха 26 младежки работници от България, Естония, Италия, Великобритания, Хърватия, Турция, Румъния, Гърция и Португалия.

Прочети още...

Euro4ScienceСдружение „Знам и Мога“е партньор по проект  “Euro4Science : Изследване на подходите на криминологията и криминалистика, с цел да се засили интереса на младите хора към науката и да се стимулира междупредметния подход в Европейските училища”( номер на проекта: 2014-1-PT01-KA200-001012 / 947100241).

Прочети още...

profession.future.bg

На 03 и 05 декември 2014г. в град София и в град Смолян, Сдружение „Знам и Мога“ проведе информационен семинар за разпространение на резултатите по проект „Професия Бъдеще“ BG051PO001-7.0.07-0067-C0001, който се реализира с финансовата подкрепа  на Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд (Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – „Без граници – Компонент  1“ –фаза 2 ). 

Прочети още...

golic.logoПроект GOLIC GUIDE (2014-1-PL01-KA202-003400) се финансира по Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” дейност „Стратегически партньорства”, сектор „Професионално образование и обучение”  на програма Еразъм +. Продължителността на проекта е 2 години и той е насочен към чуждоезиково обучение на специалисти в областта на туризма (най-вече екскурзоводи).

Прочети още...

erasmus.bgОт 7-ми до 15-ти ноември 2014 двама представители на Сдружение „Знам и Мога” взеха участие в обучителен курс „Евро-средиземноморско сътрудничество- ЕДС, който се проведе в Тукумс, Латвия. Обучението се проведе по Ключова дейност 1 на програма „Еразъм +” и в него се включиха 25 младежки работници от България, Латвия, Италия, Великобритания, Франция, Хърватия, Унгария, Палестина, Йордания, Египет, Тунис, Мароко и Ливан.

Прочети още...

citizenship.logoНомер на проекта: 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT
Проект по програма „Европа за гражданите 2014 – 2020“,
Направление 2, Мярка 2.2 "Мрежи от градове".

Сдружение „Знам и Мога“ е партньор по проект „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT. Проектът се финансира по програма „Европа за гражданите 2014 – 2020“ Направление 2, Мярка 2.2 "Мрежи от градове".  Координатор на проекта е италианската организация  „EProjectConsult – European Institute for Training and Research“, а бенефициент е град  Geraci Siculo, Италия. Участват 13 партньорски организации от различни европейски държави:

Прочети още...

logo.hands.for.future.bg

От 22-ри до 24-ти октомври 2014 в Алентежу, Португалия, се проведоха крайната партньорска среща и финалния семинар по проект „Бъдещето е в ръцете на младите хора” (2013-3362/ 001-001 YT7 CAAP7), който се финансира по програма „Младежта в действие”, дейност 3.2.,

Сътрудничество с „други страни-партньори по света”.

Прочети още...

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 33  гости и няма потребители и в сайта