logoЧлен на екипа на Сдружение „Знам и Мога” взе участие в “Обучение за изграждане на междукултурни компетенции в малките и средни предприятия, приемащи европейски мобилности” (InterMobil), изпълняван по програма Еразъм +.

Целта на провеждането на обучителен семинар бе представители на организации, които изпращат, координират и приемат европейски мобилности в България, да развият своята междукултурна компетентност.

Събитието се проведе на 10 и 11 март 2016г. в Best  Western  Plus City Hotel, София.

Прочети още...

euro4science.logoДнес официално стартира седмицата на криминалистиката! Екипът на Сдружение Знам и Мога“, заедно с Директора, учителите и учениците от 2 СОУ „Емилиян Станев“ - домакин на седмицата на криминалистиката в България, посрещнаха две групи ученици от Великобритания и Португалия. През тази седмица ще бъдат проведени редица интересни дейности и събития, свързани с темата за криминалистиката. Събитието стартира  с културна програма, представена от учениците от 2 СОУ.  В следващите дни предстои провеждането на различни презентации, игри, уъркшопове,  дискусии и посещение на места с богато културно-историческо значение. За да участват в събитието пристигнаха 12 ученици от Великобритания и 10 ученици от Португалия, заедно с техните ръководители. От българска страна, в дейностите ще бъдат ангажирани над 30 ученици от 2 СОУ. През тази седмица предстоят интересни срещи на учениците с действащи специалисти в областта на криминалистиката. Ще бъдат проведени лабораторни упражнения, както и развлекателни дейности, които да стимулират културния обмен между децата. Прочети още...

euro4science.logoНа 15.03.2016 година от 14:00 часа в Дом на Европа – Представителство на ЕК в България на адрес: София, ул. „Раковски“ № 124  ще се проведе Информационен семинар за разпространение на резултати по проект “Euro4Science : Изследване на подходите на криминологията и криминалистика, с цел да се засили интереса на младите хора към науката и да се стимулира интердисциплинарният подход в Европейските училища” № 2014-1-PT01-KA200-001012, финансиран по програма Еразъм +.

На събитието ще присъстват представители на партньорските организации от България: Сдружение „Знам и Мога” и 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”. Гости ще бъдат ученици и учители от Великобритания и Португалия, участници в Седмица на криминалистиката (14-18.03.2016год.), която се провежда в София с активното участие на учители и ученици от 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”. Прочети още...

Продължава активната работа по проект „ROBIN- подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология”  с номер 2015-1-RO01-KA204-015001. Дейностите, които в момента текат бяха съгласувани на партньорска среща по проекта в Букурещ. Събитието се проведе през януари и бе организирано от румънската организация(координатор) „Terre des hommes“. Участие в срещата взеха представители на петте партньори. От българска страна, участие взеха ръководителите на Сдружение „Знам и Мога“. Срещата продължи един ден и на нея бяха обсъдени, както вече предприетите стъпки, като изготвяне на План за проучване на  методологиите, които се използват в програмите предоставящи шанс на децата имигранти(включително бежанци), деца, чиито семейства скоро са се завърнали от чужбина и деца от малцинствата, така и предстоящите дейности като осъществяването на това проучване, изготвяне на анализ на рисковете и др.

Прочети още...

citizenship.logoНа 13-ти февруари 2016 се проведе последната партньорска среща по проект „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT. Събитието се проведе в гр.Краков(Полша) и бе организирано от организацията „Multikultura”. На събитието присъстваха четирима експерти от Сдружение „Знам и Мога“. По време на срещата бяха обсъдени резултатите от проекта, плановете за разпространение на тези резултати и бъдещите дейности за сътрудничество между организациите. Демонстриран бе и сайта на проекта: http://idea-c.weebly.com/

Прочети още...

Вече е готов и флаерът по проект „ROBIN- подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология”  с номер 2015-1-RO01-KA204-015001

Прочети още...

citizenship.logoНа 15 декември 2015г. експерти от „Знам и Мога“ проведоха семинар по проект „Междукултурно измерение за активно европейско гражданство (IDEA-C)“ с номер 555616-CITIZ-1-2014-IT-CITIZ-NT. Събитието се проведе в 119 СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“ с участието на 22 ученици на 16/17 годишна възраст. Акцент в събитието беше темата за европейското гражданство и начините за участие на младежи в различни дейности, финансирани от Европейски програми.

Прочети още...

Управителният съвет на Сдружение „Знам и Мога” – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 18.12.2015 г. в 09:00 ч. в офиса на сдружението на адрес: София, бул. Евлоги Георгиев 52, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на сдружението за 2015 г.

2. Програма за дейността и бюджет за 2016 г.;

Прочети още...

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 47  гости и няма потребители и в сайта