golic.logoУспешно приключи поредният етап от развитието на проект GOLIC GUIDE - Guide to linguistic competence for tourist guides and tour leaders (2014-1-PL01-KA202-003400). Организациите от петте партньорски държави работиха усилено по разработването на атрактивен Наръчник, включващ списък с добри практики при работа с чуждестранни туристи. Наръчникът съдържа 60 добри практики и примери, илюстриращи различни аспекти от задълженията на екскурзовода, описващи как е правилно или неправилно да се процедира в различни ситуации, възможни начини за разрешаване на възникнали проблеми и т.н. В Наръчника се описват и някои културни специфики на различните народи, с които всеки професионален гид трябва да е запознат и да спазва в работата си.

Прочети още...

Описание
Да създаде, разработи, тества и приложи транснационална и мултидисциплинарна обучителна програма за правосъдие, щадящо правата на децата в случаи на сексуално насилие, по която да бъдат обучени юристи, съдебен персонал, служители на закона, социални работници практикуващи в държави,в които Конвенцията от Ланзароте е ратифицирана наскоро.

Прочети още...

Описание
Проучване, анализ и оценка на специфичните съдебни процедури в случаи на сексуално насилие над деца във всяка държава партньор по проекта, с фокус върху гледната точка на децата относно преживяното по време на процедурите.
Оценка на съществуващите пропуски по отношение на обучителните нужди на специалистите, които участват в съдебните процедури в случаи на сексуално насилие над деца.
Проучване и анализ на добри практики и щадящи децата съдебни процедури в случаи на сексуално насилие. Създаване на подробен доклад с добри практики, който да се използва от специалисти, работещи по такива случаи.

Прочети още...

Имаме удоволствието да ви представим първият бюлетин по проект „JudEx+: Към справедлив за децата процес в случаите на сексуално насилие“, с номер - JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7036, както и други новини в областта на създаване на съдебна система щадяща децата, жертви на насилие.

Бюлетин №1 можете да свалите от тук. Приятно четене!

euro4science.logoОт 14-и до 18-и март бе проведена седмицата на криминалистиката в България, във връзка с проект Euro4Science.  Събитието беше интересно, забавно, полезно за учениците и изпълнено с редица интерактивни дейности. Седмицата на криминалистиката започна в Понеделник с културни дейности във 2 СОУ „Акад.Емилиян Станев“.  Дванадесет ученици от Великобритания и десет от Португалия бяха посрещнати от екипа на Сдружение “Знам и Мога“, Директора, учителите и учениците в училището. Децата от 2 СОУ носеха традиционни носии и посрещнаха гостите по традиция с хляб и сол. Бе изнесена специална културна програма за „добре дошли“, по време на която гостите бяха запознати с българската култура и с училището. 

Прочети още...

logoЧлен на екипа на Сдружение „Знам и Мога” взе участие в “Обучение за изграждане на междукултурни компетенции в малките и средни предприятия, приемащи европейски мобилности” (InterMobil), изпълняван по програма Еразъм +.

Целта на провеждането на обучителен семинар бе представители на организации, които изпращат, координират и приемат европейски мобилности в България, да развият своята междукултурна компетентност.

Събитието се проведе на 10 и 11 март 2016г. в Best  Western  Plus City Hotel, София.

Прочети още...

euro4science.logoДнес официално стартира седмицата на криминалистиката! Екипът на Сдружение Знам и Мога“, заедно с Директора, учителите и учениците от 2 СОУ „Емилиян Станев“ - домакин на седмицата на криминалистиката в България, посрещнаха две групи ученици от Великобритания и Португалия. През тази седмица ще бъдат проведени редица интересни дейности и събития, свързани с темата за криминалистиката. Събитието стартира  с културна програма, представена от учениците от 2 СОУ.  В следващите дни предстои провеждането на различни презентации, игри, уъркшопове,  дискусии и посещение на места с богато културно-историческо значение. За да участват в събитието пристигнаха 12 ученици от Великобритания и 10 ученици от Португалия, заедно с техните ръководители. От българска страна, в дейностите ще бъдат ангажирани над 30 ученици от 2 СОУ. През тази седмица предстоят интересни срещи на учениците с действащи специалисти в областта на криминалистиката. Ще бъдат проведени лабораторни упражнения, както и развлекателни дейности, които да стимулират културния обмен между децата. Прочети още...

euro4science.logoНа 15.03.2016 година от 14:00 часа в Дом на Европа – Представителство на ЕК в България на адрес: София, ул. „Раковски“ № 124  ще се проведе Информационен семинар за разпространение на резултати по проект “Euro4Science : Изследване на подходите на криминологията и криминалистика, с цел да се засили интереса на младите хора към науката и да се стимулира интердисциплинарният подход в Европейските училища” № 2014-1-PT01-KA200-001012, финансиран по програма Еразъм +.

На събитието ще присъстват представители на партньорските организации от България: Сдружение „Знам и Мога” и 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”. Гости ще бъдат ученици и учители от Великобритания и Португалия, участници в Седмица на криминалистиката (14-18.03.2016год.), която се провежда в София с активното участие на учители и ученици от 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев”. Прочети още...