euro4science.logoВ периода от 11 до 15 април 2016г. бе проведена седмицата на криминалистиката във Скиптън, Великобритания. Събитието е част от дейностите по проект „Euro4science:изследване на подходите на криминологията и криминалистиката, с цел да се засили интереса на младите хора към науката и да се стимулира интердисциплинарния подход в Европейските училища” с номер № 2014–1–PT01–KA200–001012, финансиран по програма Еразъм+. България бе представена от 10 ученици и 2 учители от 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев“. Те взеха активно участие в проектните дейности и обмениха знания и опит с останалите участници- ученици и учители от Великобритания и Португалия. Домакин на събитието бе Skipton’s Girls High school. По време на седмицата на криминалистиката бяха проведени различни опити, свързани с методите, използвани в криминалистиката, решаване на казуси, игри, спортни дейности, SCI предизвикателства и др.

Прочети още...

Описание
Да се повиши осведомеността на юристите и други експерти, които работят с деца, жертви на насилие относно правосъдната система, щадяща децата жертва на сексуален тормоз.

Прочети още...

Партньорите по проект ForProve Theatre продължават своята работа по проекта!

Основната цел на проекта е да развие у младите хора предприемачески и работни умения чрез иновативния метод ForProve театър. За нейното осъществяване партньорството планира да изпълни следните задачи:

Пряката целева група са работещите в сферата на образованието и работещите с млади хора, новоназначени младежи, такива, на които им предстои назначаване или завършили образованието си безработни.

Прочети още...

golic.logoУспешно приключи поредният етап от развитието на проект GOLIC GUIDE - Guide to linguistic competence for tourist guides and tour leaders (2014-1-PL01-KA202-003400). Организациите от петте партньорски държави работиха усилено по разработването на атрактивен Наръчник, включващ списък с добри практики при работа с чуждестранни туристи. Наръчникът съдържа 60 добри практики и примери, илюстриращи различни аспекти от задълженията на екскурзовода, описващи как е правилно или неправилно да се процедира в различни ситуации, възможни начини за разрешаване на възникнали проблеми и т.н. В Наръчника се описват и някои културни специфики на различните народи, с които всеки професионален гид трябва да е запознат и да спазва в работата си.

Прочети още...

Описание
Да създаде, разработи, тества и приложи транснационална и мултидисциплинарна обучителна програма за правосъдие, щадящо правата на децата в случаи на сексуално насилие, по която да бъдат обучени юристи, съдебен персонал, служители на закона, социални работници практикуващи в държави,в които Конвенцията от Ланзароте е ратифицирана наскоро.

Прочети още...

Описание
Проучване, анализ и оценка на специфичните съдебни процедури в случаи на сексуално насилие над деца във всяка държава партньор по проекта, с фокус върху гледната точка на децата относно преживяното по време на процедурите.
Оценка на съществуващите пропуски по отношение на обучителните нужди на специалистите, които участват в съдебните процедури в случаи на сексуално насилие над деца.
Проучване и анализ на добри практики и щадящи децата съдебни процедури в случаи на сексуално насилие. Създаване на подробен доклад с добри практики, който да се използва от специалисти, работещи по такива случаи.

Прочети още...

Имаме удоволствието да ви представим първият бюлетин по проект „JudEx+: Към справедлив за децата процес в случаите на сексуално насилие“, с номер - JUST/2014/RCHI/AG/PROF/7036, както и други новини в областта на създаване на съдебна система щадяща децата, жертви на насилие.

Бюлетин №1 можете да свалите от тук. Приятно четене!

euro4science.logoОт 14-и до 18-и март бе проведена седмицата на криминалистиката в България, във връзка с проект Euro4Science.  Събитието беше интересно, забавно, полезно за учениците и изпълнено с редица интерактивни дейности. Седмицата на криминалистиката започна в Понеделник с културни дейности във 2 СОУ „Акад.Емилиян Станев“.  Дванадесет ученици от Великобритания и десет от Португалия бяха посрещнати от екипа на Сдружение “Знам и Мога“, Директора, учителите и учениците в училището. Децата от 2 СОУ носеха традиционни носии и посрещнаха гостите по традиция с хляб и сол. Бе изнесена специална културна програма за „добре дошли“, по време на която гостите бяха запознати с българската култура и с училището. 

Прочети още...

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 59  гости и няма потребители и в сайта