for.prove.logo.bgОт 7 до 11 ноември 2016 се проведе обучителен курс по проект “ForProve Theatre”, финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: (No.2015-2-BG01-KA205-014544). Обучението се проведе от 4-ма обучители от България и Испания в кино „Влайкова”, град София и в него взеха участие 23 участници от 6-те партньорски държави България, Испания, Италия, Полша, Хърватия и Литва.

Обучението имаше три основни цели:

Прочети още...

comp pass

Контекст на проекта

Около 14 млн. млади европейци нито работят, нито учат, нито се обучават. Техният брой се увеличава непрекъснато след настъпването на световната икономическа криза през 2007г. Борбата с икономическите и социални последици от този факт е основна задача на Европейската комисия, както и на множество младежки работници в държавите-членки. Масимилиано Масчерини, един от авторите на Доклада на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд относно младежите, които нито учат, нито работят, нито се обучават, обръща внимание на друга притеснителна тенденция, а именно тези младежи са много по-склонни да следват крайно радикалните партии и движения в Европа, отколкото останалите европейци. Това в голяма степен се дължи на социална изолация и на желанието за противопоставяне на установения социален модел.

Прочети още...

Полезни връзки: 

Държавна агенция за закрила на детето

Закон за закрила на детето

Закон за закрила на детето (адаптирана версия за деца)

Кой защитава детските права?

Подай сигнал за дете в риск!

Как да избегнеш насилието?

Децата в информационното пространство - правила за безопасност

Речник на термини и понятия

Семеен кодекс на Република България

 

Аудиовизуални материали: 

https://www.youtube.com/watch?v=YpGjPJONea4 - 10 факта за насилието над деца

https://www.youtube.com/watch?v=J-Qza_slv6M - Насилието над деца оставя белези за цял живот

https://www.youtube.com/watch?v=y2sQowz72kA - Историята на две деца, жертви на насилие

https://www.youtube.com/watch?v=-AL1Slwtivo - НЕ над насилието над деца!

https://www.youtube.com/watch?v=QiBSLxzCB-s - Знаеш ли за правото на децата на защита от насилие?

https://www.youtube.com/watch?v=6VzUiVRjJns - Как да разберем, че едно дете е жертва на домашно насилие?

https://www.youtube.com/watch?v=kQ0a96qmbyQ - Училище без насилие - УНИЦЕФ

https://www.youtube.com/watch?v=o_W1A3I7g0o - НЕ на насилието!

 

 

ace.erasmus.500На 6 и 7 юни 2016г. в София, България се проведе втора партньорска среща по проект ACE - „Developing Adult Educators‘ Competences to Promote Learners‘ Lifestyle Entrepreneurship“( No. 2015-LT01-KA2014-013404). На срещата присъстваха представители на шестте партньорски организации - Kaunas Region Educational Centre (Литва), Social Innovation Fund (Литва), The Women's Organization (Обединено Кралство), Danmar Computers LLC (Полша), Centre for Advancement of Research and Development in an Educational Technology (Кипър), и организацията домакин – Сдружение Знам и Мога. Основна тема на срещата беше Интелектуален продукт 1. На събитието бяха представени отделните модули, по които се работеше в последните месеци.

Прочети още...

Екипът на сдружение „Знам и Мога“ продължава работата си като партньор по проект „ROBIN- подобряване на компетенциите с цел постигане на интеграция посредством нова образователна методология”  с номер 2015-1-RO01-KA204-015001.

До момента по проекта бе реализирано проучване относно методологиите, използвани в програмите, предоставящи втори шанс за образование на деца мигранти (включително деца от семейства завърнали се от чужбина, чужденци, учещи в България, бежанци, деца от малцинствата, деца в риск и др.). Проучването се проведе паралелно във всички партньорски държави(България, Румъния, Италия, Испания и Австрия). Като отговорен партньор за първия интелектуален продукт по проекта, екипът на Сдружението събра и анализира резултатите от националните проучвания, като след това изготви Краен доклад по темата.

Прочети още...

euro4science.logoВ периода от 11 до 15 април 2016г. бе проведена седмицата на криминалистиката във Скиптън, Великобритания. Събитието е част от дейностите по проект „Euro4science:изследване на подходите на криминологията и криминалистиката, с цел да се засили интереса на младите хора към науката и да се стимулира интердисциплинарния подход в Европейските училища” с номер № 2014–1–PT01–KA200–001012, финансиран по програма Еразъм+. България бе представена от 10 ученици и 2 учители от 2 СОУ „Акад. Емилиян Станев“. Те взеха активно участие в проектните дейности и обмениха знания и опит с останалите участници- ученици и учители от Великобритания и Португалия. Домакин на събитието бе Skipton’s Girls High school. По време на седмицата на криминалистиката бяха проведени различни опити, свързани с методите, използвани в криминалистиката, решаване на казуси, игри, спортни дейности, SCI предизвикателства и др.

Прочети още...

Описание
Да се повиши осведомеността на юристите и други експерти, които работят с деца, жертви на насилие относно правосъдната система, щадяща децата жертва на сексуален тормоз.

Прочети още...

Партньорите по проект ForProve Theatre продължават своята работа по проекта!

Основната цел на проекта е да развие у младите хора предприемачески и работни умения чрез иновативния метод ForProve театър. За нейното осъществяване партньорството планира да изпълни следните задачи:

Пряката целева група са работещите в сферата на образованието и работещите с млади хора, новоназначени младежи, такива, на които им предстои назначаване или завършили образованието си безработни.

Косвена целева група са хора между 16 и 30 години, които са безработни, новоназначени, дипломиращи се и завършили образованието си безработни.

ФорПрув театърът е иновативен метод, базиран на комбинацията между два театрални модела – импро театър и форум театър, създаден с цел да помогне на младите хора да придобият разностранни умения, които да им помогнат да намерят работа и да подобрят работните си умения.

Продължителност на проекта:01.10.2015 - 01.10.2017

 

Цели на проекта:

  • Да се използва привлекателността на театралното изкуство за създаване и укрепване на уменията на младите хора, необходими за успех в света на бизнеса;
  • Да се съчетаят добрите практики, използвани във Форум театъра и техниките в Импровизационния театър за намаляване и смекчаване на техните общи слабости;
  • Произвеждане на иновативен неформален метод, наречен ForProve театър за стимулиране на предприемачеството, лидерски и разностранни умения;
  • Да се повиши информираността по отношение на новоразработения иновативен метод ForProve театър и по този начин да се насърчи предприемаческия и лидерски дух на младите хора;

Главни дейности:

  • Откриване на силните и слабите страни на метода Форум театър и техниката Импровизационен театър, за да има стабилна основа за развитие на новия метод;
  • Разработване на изцяло нов и иновативен метод за предприемачество стимулация, наречен ForProve театър, като се избягват недостатъците на методите споменати по-горе и комбиниране на силните си страни на двата вида театър;
  • Разработване на Ръководство на метод ForProve театър в електронен и хартиен формат, за да се използва за стимулиране на предприемачеството на младежките работници в работата им с младите хора;
  • Разработване на визуално ръководство на ForProve театър, представляващо новия метод в действие;
  • Обучение на младежки работници от 6 страни от ЕС как да се приложи методът ForProve и създадените продукти;
  • Повишаване на информираността на заинтересованите страни и обществото по отношение на новия метод ForProve чрез организиране на национално събитие за разпространяване на резултатите във всяка страна;

ForProve newsletter 1

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 36  гости и няма потребители и в сайта