Обща цел

Придобиване на знания и умения, които да отговарят на претенциите на младите хора за бъдеща професионална реализация

Специфични цели

  • Да се засили интереса и мотивацията на учениците към образователно- възпитателния процес в училище чрез използване на извънкласните дейности;
  • Да се стимулират личностните качества на учениците за успешен избор за бъдеща професионална реализация
  • Да се сформира активна позиция у учениците;
  • Да се формира положително отношение към училището и училищния живот;

Прочети още...

Кратко представяне на проекта

europelead.009_thumbПроектът има за цел в рамките на 4 месеца да обучи младежки лидери по отношение на проучване и разработване на проекти по европейски програми, умения за водене на дебати, непредизвикване и решаване на конфликти, развитие на творчески и интелектуален потенциал, усъвършенстване на личностни качества. Прилагането на принципите и методите на неформалното образование ще подпомогне младите хора в интересите им, потребностите им, успешното решаване на бъдещи проблеми и казуси, осмисляне на свободното им  време, намирането на подходяща работа, съответстваща на квалификацията и уменията им. Резултат от проекта ще е превръщането на  младежите в ключов фактор в евроинтеграционите процеси, протичащи в България. Настоящият проект, чрез насочване към изява и изграждането на личностни качества,  ще подпомогне младежите да работят в сътрудничество, да поемат отговорности. Ще бъдат обучени 30 младежи в три 3-дневни теоретични семинара, включващи: решаване на конфликти, умения за водене на дебати, разработване на проекти, психометрични тестове и кандидатстване за работа. Трите три-дневни семинара ще бъдат последвани от един 3-дневен семинар с практическа насоченост, включващ: състезание по дебати; представяне на проекти; решаване на казуси и тестове. Получените резултати и актуална информация за целевата група ще бъдат публикувани на интернет страницата на Сдружение “Знам и Мога” и АБДМП.

Прочети още...

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта