„Сътрудничество между младежки лидери”
България, Банско 13.07.2010-20.07.2010
Проектът се финансира по програма Младежта в действие 2007-2013г.
НЦЕМПИ

youth.leader

Проектът “Сътрудничество на младежки лидери” протече в България под формата на обучение на младежки лидери и младежки работници от 5 младежки организации от Португалия, Унгария, Италия, Турция и  България.

Целта на проекта беше в  рамките на 8 дни 20 младежки лидери и младежки работници да  придобият нови знания и да подобрят социалните си компетентности, трансферирайки добри практики, опит и иновативни модели в сферата на младежките дейности в отговор на  новите социални и професионални предизвикателствата пред младите хора.

Прочети още...

a.call.to.change.pic1Палермо, ИТАЛИЯ, 7.09.2010- 15.09.2010

„Призив за промяна” е  обучителен курс, който ще събере 30 участници от различни европейски страни- Франция, Испания, Гърция, Белгия, Естония, Португалия, Турция, Шотландия, България, Полша, Австрия, Словакия и Италия. Обучението ще продължи 8 дни и ще се проведе в Палермо, Италия.

Основните теми на курса ще са бедност, човешки права и младежи в неравностойно положение.

Главната цел на проекта е да допринесе в борбата с бедността и социалното изключване на младежи в неравностойно положение, които са по уязвими от останалите младежи.

Предвидените дейности включват:

Прочети още...

Сдружение „Знам и мога” беше партньор на EuroDEMOS Association по проект “Be Active for Sustainable Development!” в Яш, Румъния.

За повече информация: www.involved-youth-coalition.com

Двама студенти спечелиха конкурс за клип по европроект за образованието
Двама български студенти спечелиха националния конкурс за видеоклип, посветен на равния достъп до начално образование. За награда двамата бяха на 16-дневно посещение в африканската държава Еритрея заедно с младежи от още 5 страни от ЕС.
Павел Пенчев и Евгени Тодоров са третокурсници в Нов български университет. Техният клип стигна до финала на конкурса в конкуренция с още пет предложения. Състезанието бе организирано от Сдружение „Знам и мога” по проект, финансиран от Европейската комисия и осъществяван едновременно в Италия, Австрия, Словения, Унгария, Румъния и България.

Прочети още...

izbor.na.profesia.001В края на 2009година Сдружение „Знам и Мога”спечели проект „Изборът на професия-избор на желан живот”. Проектът  е по договор за безвъзмездна финансова помощ (11-01-27/17.12.2009.) по програма за Младежки дейности 2008-2010, Национални инициативи и кампании  при Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”.
Целите на проекта са свързани с оптимизирането на ефективността в процеса на избор на образование и професия на подрастващия човек в училищна възраст чрез възможностите на професионалното ориентиране.

Прочети още...

Конкурс -> Условия за участие ->

Победител в конкурса е Павел Пенчев от София с клипа отдолу.

plakat.more.small

Защо светят звездите...
Защо цветята са пъстри... и защо пчелите ги обичат...
100 милиона деца по света няма да разберат това...
Те никога не са ходили на училище!
Защото... те не са имали възможността...

Но ти знаеш, че образованието е важно!

Участвай в конкурса за аудио и видео клип и стани част от международната кампания за равен достъп до начално образование!


 

Прочети още...

КРАЕН ДОКЛАД - АНАЛИЗ НА ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО ЗАСЯГАТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НАД 50 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ - Изтеглете в pdf формат

Причини за проекта: малките и средни предприятия в Европа не са подготвени да се справят с проблема относно застаряващата работна ръка. Недостатъчните компютърни умения на по-възрастните служители понижават тяхното самочувствие и им пречат да се адаптират към пазара на труда.

Основна цел: да трансферира иновативния модел на съвместно обучение разработен в Италия по проекта RAVT и да го приспособи към нуждите на новата целева група: служители над 50 годишна възраст работещи в малки и средни предприятия.

Прочети още...

Целта на проекта “Многонационална салата” е да представи и сподели общото и различното между културно-историческите и религиозни традиции и обичаи на 4 държави с различни официални религии – Полша, Турция, България и Испания– за да ги популяризира и по този начин да подобри интеркултурната чувствителност на участниците.

Прочети още...

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 10681  гости и няма потребители и в сайта