work.and.vet.header
РАБОТА и ПОО - СЪЗДАВАНЕ НА МОСТ МЕЖДУ РАБОТАТА И
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
№ 2011 – 1 – TR1 – LEO05 – 28020 (ОБНОВЕНА)


От 04.06.2012 до 09.06.2012г. в село Момчиловци - ДАНО център, област Смолян, се проведе обучение за преподаватели от професионални гимназии на тема: “Използване на съвременните технологии в образованието”в рамките на проект “РАБОТА и ПОО - СЪЗДАВАНЕ НА МОСТ МЕЖДУ РАБОТАТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ № 2011 – 1 – TR1 – LEO05 – 28020”

Прочети още...

dmstproject.logo.facebook.180pxВъв връзка с изпълнение на проект „Дизайнерско мислене в сферата на туризма” № BG 051 PO 001-7.0.01-0026- C 0001, стартира конкурс насочен към мениджъри и друг управленски персонал на хотели в региона на Родопите на тема: „Концепция за развитие на туризма и хотелиерството в Родопския регион” За повече информация и условия за участие моля да погледнете поканата и формуляра за участие в конкурса.

Изтегли формуляр за участие в конкурса

Изтегли покана за участие в конкурса

logo.give.and.da.vinci

GIVE 2011-1-PL1-LEO05-19885

Идеята на проекта е да използва съвременните социални медии за подобряване на професионалното обучение. Специалистите в сферата на ПОО използват традиционни методи, което снижава ефективността на процесите на учене и възпрепятства развитието на компетенции в областта на ИКТ. В резултат на бързото развитие на Уеб 2.0 услугите и нуждата от предоставяне на атрактивно и висококачествено образователно съдържание се наблюдава постепенно интегриране на социалните медии в системите за обучение.  Социалните приложения като Twitter, Facebook и други се използват все повече в нашето ежедневие.

 

Прочети още...

dmstproject.logo.facebook.180px

logo.eu
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

На 29.02.2012год. бе подписан договор за стартиране на проект „Дизайнерско мислене в сферата на туризма”. Проектът ще се реализира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”.

Координатор на проекта е Сдружение „Знам и Мога” – град София, а партньори по проекта са: АСОЦИАЦИЯ НА РОДОПСКИ ОБЩИНИ – град Смолян, България и CIBER ESPACIO SL – град Ла Коруня – Испания

logo.proj56

Прочети още...

dmstproject.logo.facebook.180pxВъв връзка с изпълнение на проект „Дизайнерско мислене в сферата на туризма”, Сдружение Знам и Мога – гр. София оповестява публично съобщение за ценови предложения:

Организиране на писмен превод на материали по проект и симултанен превод по време на обучението в Испания и работни семинари в с. Момчиловци за нуждите на проект „ДИЗАЙНЕРСКО МИСЛЕНЕ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА”.

Прочети още...
work.and.vet.header
РАБОТА и ПОО  - СЪЗДАВАНЕ НА МОСТ МЕЖДУ РАБОТАТА И
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
№ 2011 – 1 – TR1 – LEO05 – 28020


Социалните медии (например Wiki, Facebook, YouTube) поставят предизвикателства пред сегашните образователни модели, включително и професионалното образование и обучение чрез:

  1. трансформиране на  някои от съществуващите преподавателски и обучителни практики (педагогическа иновация);
  2. поставяне на  нови изисквания в управлението на процеса (организационна иновация);
  3. разработване на нови обучителни и преподавателски техники (технологична иновация).


Социалните медии трансформират съществуващата обучителна панорама, като осигуряват нови възможности за самостоятелно обучение и учене през целия живот.

Прочети още...

project.socialyouthvolunteering.1Социално младежко доброволчество
България, Банско 23.07.2011-31.07.2011

Проектът се финансира по програма Младежта в действие 2007-2013г.
НЦЕМПИ

 

Проектът „Социално младежко доброволчество” се проведе под формата на  обмен на опит и добри практики между 33 младежи от Турция, Испания, Унгария, Италия, Румъния и България с предприемачески дух, които проявяват интерес към доброволчеството и възможностите да  помагат на свои връстници в социална изолация поради безработица и зависимости от различен характер.

Прочети още...

logo.deep.com.allОт 2000 година насам са създадени множество проекти в рамките на програми Сократ, Грюндвиг, Коменски, Леонардо да Винчи и КА на обща стойност повече от 4,5 милиарда евро. Много малка част от тях са публично известни като ECDL и са все още „на пазара”.

DEEP.Com цели да подпомогне успешното развитие на проекти по програми Грюндвиг, Коменски, KA2+3 и Леонардо да Винчи в контекста на тяхната търговска стойност, подбирайки такива, които насят потенциал да бъдат продавани и подпомагайки  този процес чрез насочването им към подходящи пазари.

Прочети още...

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 10043  гости и няма потребители и в сайта