znam.i.moga.logo.1Проект SMAT (Социални медии & Обучение за възрастни) използва обменни визити и форуми, за да дискутира употребата на социалните медии в обучението за възрастни. Сдружение Знам и Мога е един от осемте партньори в този проект. Останалите са от Германия, Испания, Полша, Великобритания, Турция, Финландия и Румъния.

Въпреки че докладите на ЕС показват увеличение в използването на Интернет и социалните медии като цяло, няма много примери за успешно реализирани методи за обучение, базирани на социалните медии. Чрез този проект, партньорските организации ще споделят знания и опит в тази област.

Прочети още...

desk.logo

Възможност за участие в проект по програма „ГРЮНДВИГ” – Проекти за възрастни доброволци

Проектът се реализира от Dacorum Council for Voluntary Service – Англия и Сдружение „Знам и Мога” - България

През април/май 2013 и 2014год. ще имате възможност да участвате в триседмичен обмен на доброволци, който ще бъде проведен в Англия в организацията Community Action Dacorum

Прочети още...

Проект Форум Приятели - №BG12/A4.3/052/R1,
Банско 01.08-08.08.2012год. – Програма Младежта в действие
Дейност 4.3 – Обучение на младежки работници и работа в мрежа

project.forum.friends1

Прочети още...

dmstproject.logo.facebook.180px

ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.01-0026-C0001
„Дизайнерско мислене в сферата на туризма”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
logo.eu

Координатор на проекта е Сдружение „Знам и Мога” – град София, а партньори по проекта са: АСОЦИАЦИЯ НА РОДОПСКИ ОБЩИНИ – град Смолян, България и CIBER ESPACIO SL – град Ла Коруня – Испания

Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с изпълнение на проект „Дизайнерско мислене в сферата на туризма”,
№ BG051PO001-7.0.01-0026-C0001

ОБЯВЯВАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ
от проведения конкурс, насочен към мениджъри и друг управленски персонал на хотели, на тема:
Концепция за развитие на туризма и хотелиерството в Родопския регион

Прочети още...
work.and.vet.header
РАБОТА и ПОО - СЪЗДАВАНЕ НА МОСТ МЕЖДУ РАБОТАТА И
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
№ 2011 – 1 – TR1 – LEO05 – 28020 (ОБНОВЕНА)


От 04.06.2012 до 09.06.2012г. в село Момчиловци - ДАНО център, област Смолян, се проведе обучение за преподаватели от професионални гимназии на тема: “Използване на съвременните технологии в образованието”в рамките на проект “РАБОТА и ПОО - СЪЗДАВАНЕ НА МОСТ МЕЖДУ РАБОТАТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ № 2011 – 1 – TR1 – LEO05 – 28020”

Прочети още...

dmstproject.logo.facebook.180pxВъв връзка с изпълнение на проект „Дизайнерско мислене в сферата на туризма” № BG 051 PO 001-7.0.01-0026- C 0001, стартира конкурс насочен към мениджъри и друг управленски персонал на хотели в региона на Родопите на тема: „Концепция за развитие на туризма и хотелиерството в Родопския регион” За повече информация и условия за участие моля да погледнете поканата и формуляра за участие в конкурса.

Изтегли формуляр за участие в конкурса

Изтегли покана за участие в конкурса

logo.give.and.da.vinci

GIVE 2011-1-PL1-LEO05-19885

Идеята на проекта е да използва съвременните социални медии за подобряване на професионалното обучение. Специалистите в сферата на ПОО използват традиционни методи, което снижава ефективността на процесите на учене и възпрепятства развитието на компетенции в областта на ИКТ. В резултат на бързото развитие на Уеб 2.0 услугите и нуждата от предоставяне на атрактивно и висококачествено образователно съдържание се наблюдава постепенно интегриране на социалните медии в системите за обучение.  Социалните приложения като Twitter, Facebook и други се използват все повече в нашето ежедневие.

 

Прочети още...

dmstproject.logo.facebook.180px

logo.eu
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

На 29.02.2012год. бе подписан договор за стартиране на проект „Дизайнерско мислене в сферата на туризма”. Проектът ще се реализира по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”.

Координатор на проекта е Сдружение „Знам и Мога” – град София, а партньори по проекта са: АСОЦИАЦИЯ НА РОДОПСКИ ОБЩИНИ – град Смолян, България и CIBER ESPACIO SL – град Ла Коруня – Испания

logo.proj56

Прочети още...

Контакти

бул. Евлоги Георгиев 52, София, 1504

+359 2 943 40 55, +359 888 503 025

+359 878 503 025, +359 878 503 095

Online

В момента има 58  гости и няма потребители и в сайта