На 20.02.2014 година стартира селекцията на кандидати, които да заминат като възрастни доброволци във Великобритания по проект “Developing Expertise and Skills” (DESK) , 2012-1-GB2-GRU14-085832, реализиран от Сдружение „Знам и Мога” съвместно с Dacorum CVS.

При подбора на заминаващите доброволци ще се обърне внимание на желанието на приемащата организация Dacorum CVS да се изберат кандидати, които имат опит в работните места предлагани от тях – работа в офис, административна работа, работа с хора, опит в продажби (магазин), организация на събития и дейности, свързани с тях, маркетинг и/или опит като местни доброволци. Няма поставени изисквания за квалификация, образование или трудов стаж, както и високо ниво на владеене на английски език. Няма горна възрастова граница, нито изисквания за принадлежност към определена класа, раса, вярвания, пол или други дискриминационни критерии.

Прочети още...

project.medilingua.logo

2013-1-PL1-LEO05-37769

Проектът се финансира по секторна програма Леонардо да Винчи, Трансфер на иновации, на програма Учене през целия живот. Дейностите по него се реализират в България, Полша, Португалия, Германия и Великобритания. Проектът стартира официално на 01.01.2014 и ще продължи 24 месеца.

Прочети още...

youth.in.action.bgПроектът „Доброволческата служба- нови хоризонти” (BG13/A2/458/R3) се финансира от Дейност 2 „Европейска Доброволческа Служба” на програма „Младежта в действие”. Координираща и Посрещаща организация по проекта е Сдружение „Знам и Мога”, България. Съвет „Младежта на Ла Риоха”, Испания и Съвет за доброволчески дейности Dacorum участват в проекта като Изпращащи организации.

Прочети още...

flag.englishГоворите английски? Да, но сте го позабравили. Много често се случва, ако не използвате знанията си всекидневно. А специално чужд език, ако не се практикува, се забравя най-бързо! Затова периодичното опресняване на езиковите знания е лесен начин да бъдете винаги на ниво!

Сдружение „Знам и Мога” ви предлага възможност за 30часов курс по разговорен английски, воден от преподавател от Великобритания  в периода 15.02 – 25.04 в дните сряда и събота. За повече информация моля да се свържете на посочените координати:

02/9434055, 0878 50 30 96, 0878 50 30 95

Hola, que pasa?

Това е може би най-популярният въпрос на испански, но какво ще правите, ако един испанец ви го зададе?

Ако желаете да се научите как да говорите свободно испански език, Сдружение „Знам и Мога” ви предлага 30часов интензивен курс по разговорен испански воден от преподавател испанец. Курсът ще се проведе в периода 15.02 – 25.04 в дните сряда и събота. За повече информация моля да се свържете на посочените координати:

02/9434055, 0878 50 30 96, 0878 50 30 95

ОБУЧЕНИЕ НА БЪДЕЩИ ПРЕВОДАЧИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ", "ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, ТРАНСФЕР НА ИНОВАЦИИ"

Безплатен курс за повишаване на квалификацията

Търсим хора,които са мотивирани да се обучават за преводачи в сферата на обществените услуги. Обучението, ще се провежда през почивен ден (събота или неделя), като ще стартира през Април 2014 и ще приключи през Юни 2014.

Прочети още...

Във връзка с реализиране на проект „Developing Expertise and Skills - DESK” по програма „ГРЮНДВИГ”- Проекти за възрастни доброволци, Сдружение „Знам и Мога” набира трима доброволци над 50годишна възраст, които трябва да имат поне начални познания по английски език и възможност да заминат през месец  март 2014 година за три седмици във Велкикобритания.

За повече информация, моля обадете се на посочените телефони:

Прочети още...

project.profession.future

Успешно приключи селекцията на кандидати за обучението на специалисти в областта на кариерното консултиране, професионалното ориентиране и неформалното образование във връзка с проект “Професия бъдеще”( BG051PO001-7.0.07-0067-C0001), осъществяван от Сдружение „Знам и мога“, съвместно с английската организация Дакорум, РИО-София и РИО-Смолян , с финансовата подкрепа на ОП РЧР /ЕСФ. Подборът на участниците бе осъществен съгласно предварително заложените критерии.

Прочети още...